Esittely

Toiminnassamme keskitymme organisaation oman arjen ja käytäntöjen tarkasteluun. Pyrimme työotteemme kautta aktivoimaan osallistujia avoimeen vuorovaikutukseen ja dialogin aikaansaamiseen – yhteinen keskustelu tuottaa yhteistä ymmärrystä. Työskentelyssä tarvitaan herkkyyttä havaitsemaan ja ymmärtämään myös organisaatioiden pinnan alla olevia tekijöitä sekä ympäröivän todellisuuden vaikutuksia omaan toimintaan.

Taru Kaivola

Esh, ryhmäanalyytikko VET, työnohjaaja STOry on uraauurtava ryhmäanalyyttisen kehittämisotteen soveltaja suomalaisissa organisaatioissa. Hän työskentelee työnohjaajana, psykoterapeuttina ja työyhteisöjen kehittämiskonsulttina sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Lisäksi hän toimii ryhmäanalyysikouluttajana.

Heikki Launila

Ekonomi, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, omaa monipuolisen taustan organisaatioiden kehittämistehtävistä mm. sisäisenä asiantuntijakonsulttina ja yrittäjäkonsulttina erilaisissa organisaatioissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.