Työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan ja reflektoidaan työhön liittyviä ilmiöitä, kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Työnohjauksella tuetaan oppimista, kehittymistä ja työssä jaksamista.

Lue lisää työnohjauksesta

Työyhteisö-
sovittelu

Työyhteisösovittelu on systemaattista, konfliktin ratkaisuun tähtäävää työskentelyä. Sovitteluprosessiin osallistuvat konfliktin osapuolet. Sovittelijan rooli on auttaa osapuolia löytämään kaikille tyydyttävää lopputulosta konfliktin selvittelyssä.

Lue lisää työnoyhteisösovittelusta

Työyhteisö-
palvelut

Työyhteisöpalvelut kohdistuvat työyhteisöjen ja organisaatioiden sisäisen toimivuuden kehittämiseen prosessikonsultointia soveltamalla. Työskentely on monimuotoista ja räätälöidään tilanne- ja tapauskohtaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lue lisää työyhteisöpalveluista