Palvelut

Työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan ja reflektoidaan työhön liittyviä ilmiöitä, kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Työnohjauksella tuetaan oppimista, kehittymistä ja työssä jaksamista.

Lue lisää työnohjauksesta

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on systemaattista, konfliktin ratkaisuun tähtäävää työskentelyä. Sovitteluprosessiin osallistuvat konfliktin osapuolet. Sovittelijan rooli on auttaa osapuolia löytämään kaikille tyydyttävää lopputulosta konfliktin selvittelyssä.

Lue lisää työnoyhteisösovittelusta

Työyhteisöpalvelut

Työyhteisöpalvelut kohdistuvat työyhteisöjen ja organisaatioiden sisäisen toimivuuden kehittämiseen prosessikonsultointia soveltamalla. Työskentely on monimuotoista ja räätälöidään tilanne- ja tapauskohtaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lue lisää työyhteisöpalveluista