Julkaisut

Kirjat

Kaivola, Launila. Hyvä työpaikka. Yrityskirjat, 2007 – Hinta 20 €

Kaivola. Työpaikan ihmissuhteet. Kirjapaja, 2003  Hinta 20 €

Voit tilata kirjoja lähettämällä sähköpostin osoitteeseen andante@andanteconsulting.fi. Muista kertoa nimesi ja osoitteesi, kirjan nimi tai nimet sekä kappalemäärä. Hintoihin lisätään lähetyskulut. 

Artikkelit

Työelämään liittyvät

 • Kaivola: ”Tavoitteena työssä jaksaminen”, artikkeli TKK Dipolin HoTa  –projektin julkaisussa Ura ja vanhemmuus 2006
 • Kaivola, Launila: ”Ryhmät ammatillisen ja henkilökohtaisen kasvun tukena”, julkaisu Kuntien eläkevakuutuksen Kuntatyö kunnossa –artikkelisarjassa 2007
 • Kaivola, Launila: ”Avoin mieli – tyhjä pää”, artikkeli julkaistu Valtiokonttorin Kaikuvies­tissä 1/09
 • Lindroos, Segercrantz (toim.): ”Yksilöksi ryhmässä”, artikkeli T.Kaivola, P. Tuukkanen; ”Ryhmäanalyysi organisaatioiden kehittämisessä”, Palmenia 2009
 • Kaivola: “Kahden ryhmänohjaajan keskinäinen suhde”, artikkeli Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n jäsenlehdessä 1/2009
 • Launila: “Ryhmään liittymisen helppous ja vaikeus”, artikkeli Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n jäsenlehdessä 1/2011
 • Kaivola: “Pelko ja valta työnohjausryhmässä”, artikkeli Suomen työnohjaajat ry:n jäsenlehti Osviitassa 2/2011
 • Launila: “Työnohjaus yritystoimintana ja elinkeinon tulolähteenä”, artikkeli Suomen työnohjaajat ry:n jäsenlehti
  Osviitassa 1/2012
 • Kaivola, Romppanen: ”Työnohjaaja ryhmäilmiöiden tunnistajana”, artikkeli Suomen työnohjaajat ry:n jäsenlehti Osviitassa 3/2014

Hoitotyöhön liittyvät

 • Interventiomahdollisuudet huumeiden käyttäjien päihdeongelmiin somaattisen sai­raala­hoi­don ai­kana, Sosiaali-
  ja terveysministeriön selvityksiä 2001:13
 • Puuskari V, Leppävuori A, Raaska K, Kaivola T, Ristola M. HIV-potilaan mielentervey­den häi­riöt ja niiden
  lääkehoito, Duodecim 118: 449-456, 2002
 • Kaivola, Mursula: ”Huumeidenkäyttäjien ryhmäanalyyttisesta avohoitoryhmästä hyvät kokemuk­set”, artikkeli
  Tiimi-lehdessä 5/2002
 • HIV-hoitotyön käsikirja luvut 3 (HIV-infektion vaikutukset elämään) ja 5 (Psykiat­ria), SHAS, HUS ja
  Aids-tukikeskus 2007-11-30
 • Kaivola, Kylmä, Kivelä, Ristola: Pistoshuumeita käyttäneiden HIV-positiivisten naisten suhde seksiin,
  huumeisiin ja HIV-infektioon – laadullinen haastattelututkimus, DIAK 2007
 • Kaivola, Keski-Säntti: “Häpeästä ryhmäpsykoterapiassa”, artikkeli Psykoterapia-lehdessä 1/2017