Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on konfliktin ratkaisuun tähtäävä työskentely prosessi. Sovittelussa etsitään aktiivisesti kaikille konfliktin osapuolille tyydyttävää lopputulosta. Sovittelija toimii prosessin ohjaajana ja fasilitaattorina mahdollistaen osapuolille neutraalin ja arvostavan kohtaamisen sekä kuulluksi tulemisen konfliktin ratkaisua tavoiteltaessa.

Sovitteluprosessin käynnistäminen edellyttää osapuolilta yhteistä tahtoa löytää ratkaisua olemassa olevaan konfliktitilanteeseen.

Sovitteluprosessi luodaan aina tilannekohtaisesti, johon vaikuttavat useat eri tekijät, mm. ketkä ovat konfliktin osapuolia, kuinka laajakantoisia konfliktin vaikutukset ovat ja minkälaisista ristiriidoista on kyse.

Lähtökohtaisesti sovitteluprosessi on systemaattisesti ja vaiheittain etenevä;

  1. Kartoitusvaihe, jossa selvitetään konfliktien taustaa ja suunnitellaan siihen soveltuva prosessi
  2. Informaatio sovitteluprosessin käynnistämisestä
  3. Yksilöhaastattelut, johon osallistuvat ensisijaisesti konfliktin osapuolet
  4. Yhteistapaaminen kaikille konfliktin osapuolille tavoitteena löytää yhteinen ratkaisu
  5. Tiedottaminen soveltuvin osin
  6. Sopiminen mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja seurannasta

Sovitteluprosessi voidaan toteuttaa myös rinnakkaisprosessina meneillään olevan työnohjaus- tai työyhteisön kehittämisprosessin kanssa.

Lataa tästä työyhteisösovittelun infograafi