Työyhteisöpalvelut

Työyhteisöpalvelut voivat olla lyhytkestoisia, johonkin rajattuun aiheeseen kohdistettua tai pidempikestoista kehittämistä prosessikonsultointina. Lähtökohtaisesti konsultointiprosessi suunnitellaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Usein varsinaista prosessia edeltää kartoitus, jonka avulla muodostetaan yhteistä näkemystä tarvittavista toimenpiteistä.

Voimme olla tukena silloin, kun tarvitaan uusia ajatuksia ja avauksia tai ongelmien ja jumien selvittelyä. Työskentely voi kohdistua koko organisaatioon, yksittäiseen työyhteisöön tai tiimiin sekä johto- ja esimiesryhmään, esimerkiksi

  • johtoryhmien sisäisen toimivuuden kehittäminen
  • esimiestyön päivittäminen – minkälaista johtajuutta tarvitaan
  • yhteistyön ja tiimityön sujuvuuden kehittäminen
  • muutosten läpiviemisen tukeminen
  • työyhteisön ristiriitojen selvittäminen